Start

Nyheter

Titta på!

Lillholmsskolans hemsida

För att få mer ingående information angående Lillholm-Ekholmsskolan så trycker ni på denna länk för att komma till huvudsidan.

Lillholmsskolans hemsida

Elevråd

Alla elever på Lillholm-Ekholmsskolan har klassråd där eleverna leder och genomför ett möte i klassrummet. Detta sker varje eller varannan vecka.
De saker som kommer upp på dessa klassråd tar sedan klssrepresentanten vidare till elevrådet. Det finns ett elevråd för eleverna i år 3-5 och ett för de äldre eleverna i år 6-9.
Dessa möten är vid 3-4 tillfällen per termin.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

  • Ringa expeditionen på nummer 08-508 24 700
  • Ring ditt barns mentor. Telefonnummer finns under respektive arbetslag

Läsårsdata

Skolstart: Alla barn börjar skolan den 20 augusti klockan 09:00

Höstlov: 31 oktober – 1 november

Terminens sista dag är fredagen den 20 december

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Kalender

Följ oss på andra webbplatser

  • Skolan på YouTube

    Skolans YouTubesida är välbesökt. Titta hit du med!

  • Skolan twittrar

    Det twittras stort och smått om skolan, vår verksamhet och våra grannar.