Elevråd

På Lillholm/ Ekholm vill vi att alla ska vara med och påverka innehållet i sin arbetsdag och arbetsmiljö. Med stigande ålder ökar ansvar och inflytande. Att kunna påverka sitt eget arbete är en viktig del i lärandet. Eleverna går tillsammans med sina lärare igenom läroplanens och kursplanens mål inför aktuella arbetsområden. I det dagliga arbetet är den nära dialogen med eleverna viktig.

 

I klassrådet har alla möjlighet att framföra sina åsikter och idéer till förbättringar. I klassrådet väljs representanter till Lillholmsrådet som sammanträder med skolledningen och diskuterar organisation och innehåll utifrån elevernas perspektiv. I klassrådet väljs även representanter till matrådet.

Alla elever på Lillholm-Ekholmsskolan har klassråd där eleverna leder och genomför ett möte i klassrummet. Detta sker varje eller varannan vecka.
De saker som kommer upp på dessa klassråd tar sedan klssrepresentanten vidare till elevrådet. Det finns ett elevråd för eleverna i år 3-5 och ett för de äldre eleverna i år 6-9.
Dessa möten är vid 3-4 tillfällen per termin.

Dela:
Kategorier: