Bibliotek

Antal: 2

 • Bibliotek

  Skolans bibliotek är beläget nere på Lillholmsskolan.

  Kategorier:
 • Elevråd

  Alla elever på Lillholm-Ekholmsskolan har klassråd där eleverna leder och genomför ett möte i klassrummet. Detta sker varje eller varannan vecka.
  De saker som kommer upp på dessa klassråd tar sedan klssrepresentanten vidare till elevrådet. Det finns ett elevråd för eleverna i år 3-5 och ett för de äldre eleverna i år 6-9.
  Dessa möten är vid 3-4 tillfällen per termin.

  Kategorier: