Elev

Här finns allt om elever....

Antal: 1

  • Frånvaroanmälan

    All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

    • Ringa expeditionen på nummer 08-508 24 700
    • Ring ditt barns mentor. Telefonnummer finns under respektive arbetslag
    Kategorier: