Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

  • Frånvaroanmälan

    All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

    • Ringa expeditionen på nummer 08-508 24 700
    • Ring ditt barns mentor. Telefonnummer finns under respektive arbetslag
    Kategorier: