Elevhälsa

Antal: 4

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

  • Ringa expeditionen på nummer 08-508 24 700
  • Ring ditt barns mentor. Telefonnummer finns under respektive arbetslag
  Kategorier:
 • Elevråd

  Alla elever på Lillholm-Ekholmsskolan har klassråd där eleverna leder och genomför ett möte i klassrummet. Detta sker varje eller varannan vecka.
  De saker som kommer upp på dessa klassråd tar sedan klssrepresentanten vidare till elevrådet. Det finns ett elevråd för eleverna i år 3-5 och ett för de äldre eleverna i år 6-9.
  Dessa möten är vid 3-4 tillfällen per termin.

  Kategorier:
 • Elev / vårdnadshavare

  Föräldrar och elever! Ni är vår största resurs och det är tillsammans som vi när målen.

  Två gånger per läsår så träffas ni tillsammans med mentor och pratar om kunskapsutvecklingen för dig som elev/ditt barn.

 • Om skolan

  Lillholm-Ekholmsskolan. En skola för alla!

  Lillholm-/Ekholmsskolan välkomnar barn och ungdomar från förskoleklass till och med år 9.